Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου θεωρείται μια απλή μορφή ασφάλειας που μπορεί να αγορασθεί εύκολα από οπουδήποτε. Αν το κριτήριο που κάποιος αγοράζει ασφάλεια αυτοκινήτου είναι να λειτουργήσει ως αποδεικτικό της υποχρέωσης του απέναντι στο νόμο, θα συμφωνήσουμε.

Το κριτήριο όμως αγοράς της ασφάλειας αυτοκινήτου δεν είναι να λειτουργήσει ως αποδεικτικό στην υποχρέωση σας απέναντι στον νόμο. Αποτελεί μια πραγματική και σημαντική κάλυψη, αυτή της Αστικής Ευθύνης που έχετε εσείς προς τους τρίτους και η οποία μπορεί να φθάσει έως 1.000.000 ανά ατύχημα για υλικές ζημιές και έως 1.000.000 ανά ατύχημα και ανά άτομο για σωματικές βλάβες.

Μία τέτοιου μεγέθους οικονομική ευθύνη, στην οποία εκτίθεσθε καθημερινά, χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση για να καλυφθείτε και να κατοχυρωθείτε και αστικά και νομικά έναντι κάθε τρίτου. Επίσης το αυτοκίνητο σας αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο που χρειάζεται και αυτό την προσοχή σας. Ένας επαγγελματίας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας εξασφαλίσει.