Ασφαλίσεις Μεταφορών

Ασφαλίσεις Μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων, είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης σας. Επειδή πολλές φορές, αστάθμητοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά αυτή τη διαδικασία, είναι σημαντικό, να έχετε μεριμνήσει για την προστασία σας. Η φόρτωση και εκφόρτωση, η συσκευασία, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι μερικά από τα προβλήματα για τα οποία χρειάζεστε εξασφάλιση.

Λόγω της ιδιομορφίας της κάλυψης με πολλά και πιθανόν εναλλασσόμενα μέσα μεταφοράς, ειδικούς όρους συμβολαίων (ρήτρες, κ.λ.π.) η πληρέστερη προστασία στην δημιουργία του συμβολαίου και η γρήγορη διαδικασία αποζημίωσης στην περίπτωση της ζημιάς, είναι καθοριστικής σημασίας. Οι συνεργασίες της Life Solutions με παγκόσμιους ασφαλιστικούς ηγέτες στον κλάδο και ο ειδικευμένος σύμβουλος μπορούν να σας τα εγγυηθούν.