Χρήσιμα Τηλέφωνα

_____________________________________________________________________________________________________________________

Interamerican

1010 Γραμμή Υγείας – Ιατρικής Βοηθείας
1158 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Eurolife
 
210 9303800 Γραμμή Υγείας
210 6504035 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (MAPFRE Asistencia S.A.)
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

Generali

18112 Generali Call Center
210 8096166 Γραμμή Υγείας 
210 6504058 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (Europ Assistance)
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

MetLife

800 800 9999 Γραμμή Υγείας
800 1124 444, 210 8931244 Dental Care
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

Interasco

210 6793200 Γραμμή Υγείας 
210 6776111 Συντονιστικό Κέντρο (MedNet Claims Center)
210 9460293 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (INTERPARTNER ASSISTANCE)
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

AIG

210 9408676 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (INTERPARTNER ASSISTANCE)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Prime Insurance

212 212 7810, 210 6288055 Συντονιστικό Κέντρο Υγείας
212 212 7999 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (Europ Assistance S.A. Greek Branch) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

DAS

210 9001300 Εξυπηρέτηση Πελατών

_____________________________________________________________________________________________________________________

Carglass

211 1208188

_____________________________________________________________________________________________________________________

Glass Drive

800 11 777 999

_____________________________________________________________________________________________________________________