Ασφάλεια Εισοδήματος

Ασφάλεια Εισοδήματος

Στη διάρκεια της ζωής σας έχετε δημιουργήσει ή επιδιώκετε να δημιουργήσετε περιουσιακά στοιχεία, ξεκινώντας από το σπίτι σας, το αυτοκίνητο, ή τις αποταμιεύσεις σας, τα οποία θεωρείτε πολύ σημαντικά.

Το πιο σημαντικό όμως, σε αξία αγαθό, είναι το εισόδημα σας, με το οποίο εξασφαλίζετε τα προς το ζην και επιδιώκετε όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο, ένα ξαφνικό γεγονός μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα σας για εργασία με δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για σας και την οικογένεια σας. Αναλογιστείτε ένα εισόδημα 30.000 το χρόνο να σταματήσει λόγω ανικανότητας για εργασία τα επόμενα π.χ. 35 έτη, το ποσό που θα λείψει από την οικογένεια σας είναι της τάξεως του 1.050.000.

Η συζήτηση με έναν επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο θα βοηθήσει να κατανοήσετε τόσο το μέγεθος της ανάγκης όσο και τις υπάρχουσες λύσεις, ώστε να αποφασίσετε το καλύτερο για την οικογένειας σας.