Κάλυψη Επιχείρησης

Εξασφαλίζετε το εισόδημα σας από την επιχείρηση σας και επενδύετε όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά στην ανάπτυξη και στην αύξηση των εργασιών σας. Ανεξάρτητα του μεγέθους και του αντικειμένου δραστηριότητος της επιχείρησης σας, οι κίνδυνοι που την απειλούν είναι πολλοί, μερικές φορές σύνθετοι, απρόβλεπτοι, και πάντα με δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες σε σχέση μάλιστα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

Η ασφάλιση επιχείρησης καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία, τις ευθύνες, τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και γενικότερα το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση.

«Ο Σύμβουλος της Life Solutions θα επισημάνει προσεκτικά τις ανάγκες της επιχείρησης και θα εκπονήσει μία μελέτη για το σύνολο των κινδύνων, τους οποίους σταδιακά μπορείτε να υλοποιείτε.»

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων, είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης σας. Επειδή πολλές φορές, αστάθμητοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά αυτή τη διαδικασία, είναι σημαντικό, να έχετε μεριμνήσει για την προστασία σας. Η φόρτωση και εκφόρτωση, η συσκευασία, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι μερικά από τα προβλήματα για τα οποία χρειάζεστε εξασφάλιση.

Λόγω της ιδιομορφίας της κάλυψης με πολλά και πιθανόν εναλλασσόμενα μέσα μεταφοράς, ειδικούς όρους συμβολαίων (ρήτρες, κ.λ.π.) η πληρέστερη προστασία στην δημιουργία του συμβολαίου και η γρήγορη διαδικασία αποζημίωσης στην περίπτωση της ζημιάς, είναι καθοριστικής σημασίας.

«Οι συνεργασίες της Life Solutions με παγκόσμιους ασφαλιστικούς ηγέτες στον κλάδο και ο ειδικευμένος Σύμβουλος μπορούν να σας τα εγγυηθούν.»

Η αστική ευθύνη αποτελεί ίσως, τον μεγαλύτερο κίνδυνο μιας επιχείρησης, αφού οι απαιτήσεις των τρίτων για σημαντικές βλάβες ή υλικές ζημιές δεν οριοθετείται με σαφή τρόπο για τον υπαίτιο. Καλύπτει δε παραλείψεις και λάθη από αμέλεια.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, μια επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού της, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της, και εν γένει έναντι του κοινωνικού συνόλου. Οι ευθύνες αυτές αφορούν στην προστασία των συμφερόντων ή δικαιωμάτων των μελών της κοινωνίας και απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, π.χ. αστικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, περιβαλλοντική νομοθεσία, κ.λ.π.

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης απαντά στην ανάγκη μιας επιχείρησης να εξασφαλίσει την οικονομική ευρωστία της και τη συνέχιση της λειτουργίας της, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος των ευθυνών της με τους διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων που παρέχει.

Η κάλυψη αφορά ευθύνες που απορρέουν από:

 • Την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Τα προϊόντα της.
 • Τις εγκαταστάσεις της.
 • Τη διαφημιστική επικοινωνία της.
 • Την ιδιότητα της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

 

Επίσης, παρέχει κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, ακύρωσης τους κ.λ.π.

α) Υγείας

Το σημαντικότερο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και μάλιστα το ειδικευμένο, το οποίο σας είναι απαραίτητο.

Η ομαδική ασφάλιση είναι η έμπρακτη απόδειξη ενδιαφέροντος της εταιρείας, στο προσωπικό της. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές παροχές συρρικνώνονται και τα εισοδήματα των εργαζομένων μειώνονται, μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να προσφέρει διεξόδους.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ασφάλιση του ανθρωπίνου δυναμικού, αποτελεί κίνητρο για την αύξηση παραγωγικότητας της επιχείρησης, αφού αναγνωρίζεται η καλή πρόθεση της εταιρείας.

Επιπλέον δημιουργεί θετικό κλίμα και ενδυναμώνει τους δεσμούς επιχείρησης-εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ηρεμία απαλλάσσοντας το προσωπικό από προβλήματα που τους απασχολούν.

 

β) Σύνταξης

Η ανάγκη κάλυψης του μελλοντικού εισοδήματος (σύνταξη), είναι πλέον επιτακτική. Αν υπάρχει τρόπος, αυτή η αποταμίευση, για την δημιουργία της σύνταξης, να εκπίπτει σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή μέρος του φόρου που θα πληρώνουμε να γίνεται αποταμίευση, ακούγεται ιδανικό.

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα, φοροαπαλλαγής στα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο.

«Η εμπειρία στις ομαδικές ασφαλίσεις υγείας και σύνταξης είναι πολύ μεγάλη.»

Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων.

Υποστηριζόμενοι από τον νόμο και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχουν θεσπιστεί, εργαζόμενοι, καταναλωτές, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα συναλλασσόμενα μέρη, εγείρουν όλο και πιο συχνά απαιτήσεις για την πρόκληση οικονομικής ζημίας. Παράλληλα, τα δικαστήρια επιδικάζουν συνεχώς υψηλότερες αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και στελέχη, που πλέον ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία.

Στα πλαίσια αυτά, ο κίνδυνος να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες η επιχείρηση ή κάποιο από τα στελέχη της για το διακανονισμό απαιτήσεων, είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ.

Σας Ενδιαφέρει;

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-6800935-7 ή στο info@life-solutions.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας σύμβουλος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Ενδιαφέρομαι για:

  * Τα πεδία είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν  Συχνές Ερωτήσεις

  Τι μου προσφέρει ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος που δεν μπορώ να βρω;

  Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το αγοράζετε για να λειτουργήσει και να σας καλύψει όταν το χρειαστείτε. Επομένως πρέπει να είναι προσαρμοσμένο και επικαιροποιημένο για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες την κάθε στιγμή που θα χρειαστεί. Εκτός όμως από το σχεδιασμό και την δημιουργία του κατάλληλου για σας προϊόντος, έχετε ανάγκη από κατεύθυνση και υποστήριξη όταν συμβεί η ζημιά, κάποιος δηλαδή να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα σας.

  Αυτές οι δύο προϋποθέσεις εξασφαλίζονται από έναν επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο. Επειδή η ασφάλεια γίνεται για να λειτουργήσει στη ζημιά, το κόστος απουσίας Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της ύπαρξης του.