Καριέρα

Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Η επιτυχία είναι θέμα απόφασης και επιλογών

Η ιδιωτική ασφάλιση αποκτά θεσμικό χαρακτήρα και συμμετέχει ενεργά, συμπληρώνοντας την κοινωνική. Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, έχει ίσως την καλύτερη επαγγελματική προοπτική εξέλιξης, συνοδευόμενη από υψηλό εισόδημα.

Η Life Solutions επικεντρωμένη στην ποιοτική ανάπτυξη των συνεργατών της με εμπειρία 35 ετών, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, coaching και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε μέσα από μια δυναμική καριέρα να εξασφαλίσουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, με ιδανικές συνθήκες εργασίες.

Πιστή στις αξίες της ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με ικανούς ανθρώπους που έχουν υψηλά standards ποιότητας και επαγγελματισμού και να τους προσφέρει

   • Σίγουρη επαγγελματική επιτυχία, αναγνώριση και καταξίωση
   • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση στα πρότυπα του Financial Planning Association
   • Ικανοποιητικές αμοιβές, bonus και παροχές, ανάλογα με την παραγωγικότητα
   • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, ομαδικό πνεύμα
   • Ισχυρό Backoffice και μηχανογραφική υποστήριξη
   • Αποκλειστικά εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές “Life Solutions”, τα οποία απλοποιούν την επικοινωνία και διευκολύνουν την ανταπόκριση των πελατών
   • Ατομικό coaching και υποστήριξη, για την σίγουρη επίτευξη των στόχων του συνεργάτη και την προοπτική του να εξελιχθεί σε άριστο διαχειριστή, οποιασδήποτε κατάστασης.

    

Επιδίωξη της Life Solutions είναι, όλοι οι συνεργάτες της, να εξελιχθούν στον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή των πελατών τους.

Παρακαλούμε, στείλτε το βιογραφικό σας στο info@life-solutions.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος