Το Όραμα μας

Το Όραμα μας

Να είμαστε η Κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία χρηματασφαλιστικών υπηρεσιών και να αποτελούμε σημείο αναφοράς επαγγελματικής ποιότητας και απόδοσης στην αγορά.

Στη Life Solutions δεν κάνουμε απλώς ασφάλειες, δημιουργούμε Αξία!

Αλλάζουμε τη Ζωή των Ανθρώπων

Οι Αξίες μας

  • Συνέπεια

Ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά.

  • Ευελιξία

Προσαρμοζόμαστε εύκολα στις αναγκαίες αλλαγές, βελτιώνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα μας.

  • Αριστεία

Ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες επιτυχίας, γι’ αυτό δημιουργούμε και συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους.

  • Αξιοκρατία

Αξιολογούμε με μετρήσιμα και διαφανή κριτήρια την απόδοση, δίνοντας στους συνεργάτες μας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Στρατηγική μας

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και η βασική μας στρατηγική είναι η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.

Εστιάζουμε στις επιδιώξεις του κάθε πελάτη μας και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις και προγραμματισμένη ετήσια παρακολούθηση, μέσω εξειδικευμένου Συμβούλου. Σκοπός μας είναι να προσδίδουμε διαχρονικά, αξία και οφέλη, τα οποία στην πράξη επιτυγχάνονται με σιγουριά.

Στο επίκεντρο της Life Solutions είναι ο Συνεργάτης και ο Πελάτης

Η Εταιρεία μας

Η επαφή μας με την ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε το 1987 σε συνεργασία με την Interamerican. Ακολούθησε μία πολυετής και επιτυχημένη πορεία και το 2010 ιδρύθηκε η “Life Solutions”, ανεξάρτητη επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Απαρτίζεται από ένα μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή (ΤτΕ) επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, οι οποίοι επιλέγουν και φιλτράρουν τα πολλά προσφερόμενα προϊόντα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω των αξιόπιστων και φερέγγυων εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, δημιουργώντας τις προσωπικές για κάθε πελάτη προτάσεις και λύσεις κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης, το ξεκάθαρο πλάνο δράσης, η προσεκτική επιλογή των συνεργατών, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση καθώς και η σταθερή θέση στην εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα είναι η συνταγή επιτυχίας της Life Solutions.

Αποτέλεσμα αυτής της κατεύθυνσης, που πιστά υπηρετούμε, είναι:

  • 22 Πιστοποιημένοι Συνεργάτες, από την ΤτΕ, για U/L προϊόντα (πρώην Δ΄)
  • 15 Πιστοποιημένοι Συνεργάτες, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για Α/Κ (επίπεδο Ε΄)
  • 2 Πιστοποιημένοι Συνεργάτες, από τον Eficert (European Financial Certification Organisation) με SQF4 Accreditation
  • 5 Πιστοποιημένοι Συνεργάτες, από τον Eficert (European Financial Certification Organisation) με SQF3 Accreditation

 

Διαμορφώνουμε ποιοτικούς επαγγελματίες, με εξειδικευμένη εκπαίδευση και γνώση, για να διαχειριστούν πολύπλοκες και απαιτητικές επιδιώξεις πελατών, σε ατομικό, οικογενειακό και επιχειρηματικό επίπεδο, με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα.