Πιστοποιήσεις ISO

Πιστοποιήσεις ISO

ISO Certificate 27001

Το ISO 27001, είναι το Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα  ISMS (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) βάσει κινδύνου που περιλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

ISO Certificate 27701

Η Πιστοποίηση κατά ISO 27701, παρέχει την διαβεβαίωση ότι τα Προσωπικά Δεδομένα πελατών και συνεργατών, προστατεύονται κατάλληλα και μειώνουν τον κίνδυνο διαρροής.