Ασφάλεια Σύνταξης

Ασφάλεια Σύνταξης

Απώτερος σκοπός του κάθε ανθρώπου από τη στιγμή που ξεκινάει να εργάζεται, είναι η δημιουργία ενός ικανού κεφαλαίου για την συνταξιοδότηση του. Το κεφάλαιο αυτό θα του εξασφαλίσει μία άνετη και αξιοπρεπή ζωή, όταν δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα εργασίας.

Η Ιδιωτική Σύνταξη λειτουργεί συμπληρωματικά της Κοινωνικής Σύνταξης και είναι απαραίτητη πλέον για την διατήρηση μιας ικανοποιητικής ποιότητας ζωής κατά την περίοδο της σύνταξης. Η Κοινωνική Σύνταξη λειτουργεί μέσω του αναδιανεμητικού συστήματος, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Αντίθετα, η Ιδιωτική Σύνταξη λειτουργεί μέσω του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας συγκεντρώνει το κεφάλαιο για τη δική του σύνταξη. Οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής και τα νέα δεδομένα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, μαρτυρούν την ολοένα και μειούμενη διαθέσιμη σύνταξη. Ταυτόχρονα, η αύξηση του μέσου όρου προσδόκιμου ζωής, καθώς επίσης και η αύξηση της υπογεννητικότητας συντελούν στην περαιτέρω μείωση της.

Στη Life Solutions γνωρίζουμε ότι η δυνατότητα για μια αξιοπρεπή ζωή κατά τη συνταξιοδότηση του κάθε ανθρώπου δίνεται κυρίως από την Ιδιωτική Σύνταξη. Για αυτό το λόγο είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε βάσει των δικών σας προσωπικών αναγκών την σύνταξη που εσείς χρειάζεστε.