Εργαλείο Υπολογισμού Αποταμίευσης

Δημογραφικό

Αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού είναι η αύξηση των συνταξιούχων στην Ελλάδα από 1,1 εκατ. το 1980 σε 2,3 εκατ. το 2009 και 2,65 εκατ. το 2015, δηλαδή το 24% του πληθυσμού. Επίσης, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΙΚΑ (Μάρτιος 2017) ο μέσος όρος αναμονής για έκδοση σύνταξης φθάνει και τα δύο χρόνια, ενώ σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης αγγίζει και τα τρία χρόνια.

Η εγγυημένη σύνταξη εκτιμάται ότι θα είναι 360 €.

Εργαλείο Τιμολόγησης

Είμαι ετών και το τρέχον εισόδημα μου είναι

Εαν σήμερα ήμουνετών θα έπαιρνα μηνιάια σύνταξη από το δημόσιο τον μήνα

Αυτό μου δημιουργεί ένα εισοδηματικό κενό τον μήνα


Μπορώ να αρχίσω να το καλύπτω:

  • Α) Στοχεύοντας σε ένα μηνιαίο ποσό αποταμίευσης ύψους €, που μου εξασφαλίζει πρόσθετη μηνιαία ιδιωτική σύνταξη
  • B) Στοχεύοντας σε ένα ποσό συμπληρωματικής μηνιαίας σύνταξης ύψους €, για το οποίο χρειάζεται να αποταμιεύω τον μήνα

Αποταμίευση

  • Προγραμματισμένη Αποταμίευση
  • Το κρίσιμο στοιχείο σε μια αποταμίευση είναι η μεγάλη διάρκεια
  • Μία ισχυρή αποταμίευση ξεκινάει σήμερα
  • Ευελιξία
  • Μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί το ποσό αποταμίευσης αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων
  • Εγγυημένη Απόδοση
  • Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2% σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου
  • Ο μοναδικός εγγυημένος τρόπος, παροχής σε χρήμα με τη μορφή εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης