Εθνική Ασφαλιστική

Ethniki comp

Η Εθνική ασφαλιστική είναι η αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με συνεχή λειτουργία άνω των 120 ετών και συμμετέχει στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά προωθώντας προϊόντα τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στους γενικούς κλάδους. Ιδρύθηκε την 15η Ιουνίου του 1981 με κύριο μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.