Αικατερίνη Αναστασοπούλου

Financial Advisor

Η Κατερίνα Αναστασοπούλου γεννήθηκε στα Ιωάννινα και ξεκίνησε την σταδιοδρομία της σαν ασφαλιστική σύμβουλος το 1993 στην Interamerican.

Στο διάστημα αυτό διακρίθηκε στον χώρο των γενικών ασφαλίσεων και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις βιομηχανικών κινδύνων και μεγάλων τεχνικών έργων.

Από το 2010 και μετά συμμετέχει στην ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης “Life Solutions” κατέχοντας πολλές διακρίσεις.

Είναι απόφοιτος του προγράμματος Advanced Program in Management for Insurance Executives, το οποίο οργάνωσε η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.