Χάιδω Κόκκορη

Financial Advisor

Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ασφαλειών στην Interamerican και από το 2010 στην Life Solutions ανεξάρτητη επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εξακολουθεί να εκπαιδεύεται.

Έχει την πιστοποίηση της ΤτΕ για σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις.