Προφίλ

Η επαφή μας με την ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε πριν 27 χρόνια και από μια πολυετή και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης ιδρύθηκε η “Life Solutions”, η οποία είναι μια επιχείρηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Απαρτίζεται από ένα μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή (ΤτΕ) επαγγελματιών Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι οποίοι επιλέγουν και φιλτράρουν τα πολλά προσφερόμενα προϊόντα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς, αποκλειστικά μέσω αξιόπιστων και φερέγγυων εταιρειών, δημιουργώντας τις προσωπικές για κάθε πελάτη προτάσεις και λύσεις κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης, το ξεκάθαρο πλάνο δράσης, η προσεκτική επιλογή των συνεργατών, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση καθώς και η σταθερή θέση στην εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα είναι η συνταγή επιτυχίας της Life Solutions.