Απρίλιος 2022

Η Life Solutions, με σύνθημά της το «Αλλάζουμε τη Ζωή των Ανθρώπων», είναι μία εταιρεία που συνδυάζει την κουλτούρα του agency system με εκείνη του ελεύθερου δικτύου, εστιάζοντας κυρίως στην υποστήριξη και ανάπτυξη Συνεργατών. Ο ιδρυτής της και Δ/νων Σύμβουλος, κ....