Πιστοποιήσεις Tag

Τις πιστοποιήσεις SQF3 (European Insurance Intermediary) και SQF4 (European Certified Financial Adviser) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Πιστοποιήσεων EFICERT έλαβαν τα στελέχη της Life Solutions, κ.κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος και Στέφανος Ζαούτσος (SQF3 και SQF4) και Νικόλαος Τσουγιάννης και Βασίλειος Γκέρτσος (SQF3).   Τα πτυχία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του...

Η Life Solutions ανακοίνωσε τις Πιστοποιήσεις της, κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013, για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και, κατά το Πρότυπο ISO/IEC 27701:2019, για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου που εφαρμόζει. Οι Πιστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ελήφθησαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurocert. Η απόκτηση και...