Γνωρίζετε πόσες καταγεγραμμένες ζημιές υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο?

Πολλές φορές, η διαχείριση της καθημερινότητας δεν μας αφήνει να σκεφτούμε την εξασφάλιση σημαντικών περιουσιακών μας στοιχείων.

Οι αριθμοί όμως των ζημιών, όπως φαίνεται παραπάνω, είναι τέτοιοι που δεν μας επιτρέπουν να το προσπερνάμε.

Άλλωστε, το χαμηλό κόστος εξασφάλισης, μας δίνει διέξοδο στην κάλυψη του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου.

Του σπιτιού μας ή της επιχείρησης μας!